چهارشنبه 27 تیر 1403 | ساعت 17:43

جذب نمایندگی

}

حداقل شرایط مورد نیاز جهت تکمیل فرم تقاضا به شرح ذیل می باشد:


  • مساحت کل ملک: حداقل ۱۰۰ متر مربع (به جز مناطق خاص در شهرهای بزرگ)
  • وضعيت مالكيت: سند ششدانگ به نام متقاضی و يا اجاره نامه ۵ ساله محضری به نام متقاضی
  • وضعيت نظام وظيفه (آقايان): داشتن كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم
  • مدرک تحصيلی: داشتن مدرك تحصيلی ديپلم و يا بالاتر (اولويت با مدارك بالاتر می باشد.)
  • سوابق: دارا بودن تجربه و تخصص در یکی از زمینه های فروش محصولات شوینده و آرایشی و بهداشتی
  • توان سرمايه گذاری: دارا بودن توانایی مالی کافی جهت اجرای استانداردهای مورد نظر شرکت
  • سن متقاضی: حد اكثر سن ۵۵ سال (اشخاص حقيقی)
  • وثيقه ملكی: توانايی ارائه وثيقه ملكی به ميزانی كه شركت تعيين نمايد.

* لطفا ًدر صورت دارا بودن شرایط فوق نسبت به ثبت درخواست اقدام فرمائید. *


تذکر ۱: در صورت نداشتن شرايط فوق درخواست جنابعالي قابل بررسی نبوده و هيچگونه پاسخی ارسال نخواهد شد.

تذكر۲: ارسال اطلاعات و شرایط متقاضی برای اخذ نمایندگی هيچگونه تعهدی مبنی بر اعطاء امتياز نمايندگی برای شركت در بر نخواهد داشت.

درخواست نمایندگی

فرم اخذ نمایندگی

درحال ثبت اطلاعات....